PÁLYÁZATOK
pelyTiop121

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL


Pély Község Önkormányzata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Pély Község bekapcsolása az EuroVelo 11 kerékpár útvonal vérkeringésébe című és TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00016 azonosító számú pályázatot. 


A projekt célja Pély község fő̋ turisztikai fejlesztési szándékát, irányvonalát tükrözi: az átfogó́ cél a település bekapcsolása a térség, tágabb értelemben a Tisza-tó vidékének turizmusába. Ebből fakadóan további cél a település ismertté́, népszerűbbé́ tétele a keresleti oldalon mind a célcsoportok, mind a motiváció́ tekintetében. Az árvédelmi töltés kerékpáros megközelítése érdekében, a lakott terület határát jelentő̋ Dobó́ István utcától új, önálló́ kerékpárút kerül kiépítésre a Pélyi-csatornáig, az önkormányzat tulajdonában lévő fióktöltés mentén haladó́ földút helyén. Az így kiépülő nyomvonal az árvédelmi töltésen haladó́ üzemi úthoz csatlakozva, közvetett, ám könnyű̋ elérést biztosít a nemzetközi turisztikai nyomvonalnak számító́ EuroVelo 11 kerékpáros útvonalhoz.


A projekt keretében, a turisztikai vonzerő növelése érdekében, kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra a Jászsági-főcsatornán található́ Sajfoki szivattyútelep (Kétkémény) környezetében, valamint Pély település központjában, a Fő utca – Tarnai utca keresztezésénél.


Támogatási összeg 85.892.221.- Ft.

mfp

Kedvezményezett neve: Pély Községi Önkormányzat


Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Pély községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3283646053)


Szerződött támogatás összege: 10. 097.612.- Ft


Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése" alprogramjának keretében Pély Község Önkormányzata a Pély, Fő út 156/b. szám (hrsz.: 312) alatt található épület tetőszerkezetét szeretné felújítani annak érdekében, hogy az épület közösségi célú hasznosításra, közösségi térként való működtetésre alkalmassá váljon. A fejlesztéssel érintett ingatlanon egymástól jól elkülönített két épületrész található. A lakóház lenne a közösségi térnek szánt épületrész, míg a másik épületrész egy romos melléképület. Jelen pályázat keretében csak a lakóház épületrészének tetőszerkezetfelújítása tervezett. Az épületrész régi azbesztpala tetőfedését el kell bontani és helyette új, téglavörös színű tetőcserépfedés készül. A fedett terasznál lévő régi födém burkolatot újra kell cserélni. A tetőszerkezet faszerkezete a palafedés eltávolítása után teljes egészében lecserélésre kerül. A jelenleg kialakított dobozos ereszképzést csüngő szarufás ereszképzés váltja fel úgy, hogy a szarufák meghosszabbításra kerülnek, melyek végei gyalultak lesznek. A meglévő kémény a tetőfelújítással egy időben helyre lesz állítva.


A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

mfp

Kedvezményezett neve: Pély Községi Önkormányzat


Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Pély községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3280488047)


Szerződött támogatás összege: 19. 832. 160.,- Ft


Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" alprogramjának keretében Pély Község Önkormányzata a település belterületén található Jókai Mór utca 264-es, 257-es, 336/11-es, Kossuth Lajos utcai 536-os, II. Rákóczi Ferenc utcai 778-as és Virág utcai 970-es helyrajzi számokhoz tartozó útburkolatainak felújítását kívánja megvalósítani. A meglévő útalapok elsarazódtak, teljes ágyazatcserét igényelnek. Ezen utak zúzottkő alappal készültek, melyek fagyási károkat szenvedtek, ezért a burkolat szétfagyott, megsüllyedt. Mindegyik út felújítása azonos eljárással történik. A munkafolyamat tükörkészítéssel kezdődik tömörítés nélkül, a földkitermelést tömörítés majd simító hengerelés követi. Mechanikailag stabilizált alapréteget készítenek útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban útépítési zúzottkő felhasználásával.


A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

SajtóközleményProjekt azonosítószám: EFOP-2.1.2-16-2018-00071

Projekt címe: “Biztos Kezdet Pélyen Infrastruktúra fejlesztés”

  

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SIKERES ÉS HASZNOS PROJEKTET ZÁRT PÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

2021/március/31

 

A pélyi Biztos Kezdet Gyermekház infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatási kérelmet Pély Község Önkormányzata nyújtja be és nyerte el a támogatást, melynek összege: 14. 994. 222 Ft

Az önkormányzat tájékoztatta lakóit a fejlesztési célokról, azok által a közösség számára nyújtott előnyökről.  

 

Az építészeti felújítás rendkívül hasznos beruházás a cél érdekében.

 

A fejlesztést követően a „Biztos Kezdet Gyerekház” a fenntartási időszakra egy korszerű infrastruktúrával és eszközökkel felszerelt, működő szolgáltatást nyújt. A projekt megvalósítás 4 éve alatt saját, a helyi igényekhez illeszkedő rendszere alakul ki, amely önkéntes szerveződések bevonásával és az önkormányzati feladat-ellátási rendszer finanszírozási rendszere által működik majd tovább, az Önkormányzat mentorálása mellett.

2021.03.31-ig használatba vették a fejlesztéssel érintett foglalkozásoknak helyet adó épületet, közösségi teret, helyiségeket / kialakításra kerültek a szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek.

Az EFOP-1.4.3-16-2017-00157-es projektben kitűzött célkitűzések kiegészítéseként olyan gyerekház kialakítását vállaltuk, ahová a célcsoport tagjai szívesen és maguktól járnak, ehhez elengedhetetlen volt a gyerekház helyiségeinek felújítása.

Pély valamennyi lakója, hozzátartozója, dolgozója számára örömmel szolgál, hogy részese lehetett az EFOP-2.1.2-16-2018-00071 Biztos Kezdet Pélyen Infrastruktúra fejlesztés nevű pályázat sikeres megvalósulásának. 


mellékletek: 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

palyazat

további részletek: 

tabla

Magyar Falu Program- Belterületi utak felújítása


Pély Község Önkormányzata a 2020-es évben Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című, MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázat kapcsán pozitív döntést kapott, melynek eredményeképpen sikeresen felújításra kerülhettek a belterületi Dobó István, Névtelen, Petőfi Sándor, II. Rákóczi Ferenc, és Virág utcák. A fejlesztéssel a település élhetőbbé vált, és az épített környezet is fejlődhetett.


A vissza nem térítendő 100%-os támogatás összege 29.995.346 forint.


efop_1_4_3_16_2017_00157_c_fekvo_nyomdai 2020-page-001_v2

Projektazonosító:  EFOP-1.4.3-16-2017-00157


A kedvezményezett neve:  PÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:  A társadalmi felzárkózás kulcsa - Biztos Kezdet Gyermekház létrehozása Pélyen

A szerződött támogatás összege: 39 983 782 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) 100 %

Érintett kedvezményezett/konzorciumi tag: Pély Község Önkormányzata


Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00157


Projekt részletes tartalmáért kérjük, kattintson ide!

efop_2_1_2_16_2018_00071_c_fekvo_nyomd_sz

Kedvezményezett: Pély Község Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.2-16-2018-00071

Projekt címe: Biztos Kezdet Pélyen Infrastruktúra fejlesztés

 

A pélyi Biztos Kezdet Gyermekház infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatási kérelmet Pély Község Önkormányzata nyújtja be. Vállalta az önkormányzat, hogy tájékoztatja lakóit a tervezett fejlesztési célokról, azok által a közösség számára nyújtott előnyökről, a projekt nem elszámolható költségeit önerőből fedezi. A fejlesztendő Hevesi járásban fekvő Pély község, egyike az észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetűnek minősülő településének (LHH -105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet).

Jelen Biztos Kezdet Gyerekház célja a pélyi szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére, mindezek infrastrukturális háttereként pedig megfelelő közösségi tér kialakítására, gyerek- és családbarát berendezésekre, sport-, szabadidő- és fejlesztő eszközökre van szükség. Az Önkormányzat a támogatás elnyerésével vállalta, hogy projekt megvalósításával hozzájárul a gyermekszegénység visszaszorításához, megelőzéséhez és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentéséhez, illetve a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.

Az EFOP-1.4.3-16-2017-00157-es projektben kitűzött célkitűzések kiegészítéseként olyan gyerekház kialakítását vállaltuk, ahová a célcsoport tagjai szívesen és maguktól járnak, ehhez azonban elengedhetetlen a gyerekház helyiségeinek felújítása.

A támogatás összege: 14 994 222 Ft

mfp

Kedvezményezett neve: Pély Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Óvodaépület felújítása - 2020 (MFP-OEF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): A pélyi óvodaépület felújítása az MFP-OEF/2020 pályázat keretében (3107593420)

Szerződött támogatás összege: 25.039.129,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Pély Község Önkormányzata a Magyar Falu Program "Óvodaépület felújítása" alprogramja keretében a Pély, Tarnai út 3. szám alatt található óvodáját kívánja fejleszteni. A tervezett fejlesztés az épület tetőfedésének és belső terének felújítására irányul. A régi lapostető szigetelése elhasználódott és az épület beázik, ezért a tetőszigetelés felújítása, új hőszigetelés beépítése szükséges. A lapostetőnél a műanyag szigetelés, a minimális magastetőnél a cserépfedés cseréje történik meg. A belső teret érintően minimális burkolatcserére és teljes belső festésre kerül sor. A tervezett tevékenységek egy, a jelenleginél biztonságosabban üzemeltethető, korszerűbb, a jelenkor műszaki színvonalának megfelelő óvodaépületet eredményeznek.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.

Pályázatok