Hírek
Oltási kampány_Miért jó az oltás_1-page-001

Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3381 Pély, Fő utca 165. 


részletek


Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztése kapcsán hatályba lépő jogszabály módosításokhoz kapcsolódó nyomtatványok


A módosítás szerint az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, kitölteni.


Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához:


Letöltés (.doc)


Formanyomtatvány Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához:


Letöltés (.docx)


további információk:

Tisztelt Eb tartók! Kedves Kutyatulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.


Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Pély Község  Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az  „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2021 március 31. napjáig.


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

    • postai úton postacím: Pély Község Önkormányzata  3381. Pély, Fő utca 165

    • elektronikusan  (aláírva, beszkennelve) az igazgatas1@pely.hu

    • személyesen a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3381. Pély, Fő utca 165 ) tekintettel a vészhelyzetre a hivatal ajtajánál erre a célra kihelyezett dobozba


A 2021 évi ebösszeíráskor a microchippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.


Ebadatlap letöltése:


Letöltés (.docx)


Pély Község Önkormányzata nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

 

Ádám Zsuzsanna

helyettes jegyző

Tájékoztató-page-001