efop_1_4_3_16_2017_00157_c_fekvo_nyomdai 2020-page-001_v2

A kedvezményezett neve: PÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


A projekt címe: A társadalmi felzárkózás kulcsa - Biztos Kezdet Gyermekház létrehozása Pélyen


A szerződött támogatás összege: 39 885 564 Ft


A támogatás mértéke (%-ban) 100 %


Érintett kedvezményezett/konzorciumi tag: Pély Község Önkormányzata


A projekt tartalmának bemutatása: A pélyi Biztos Kezdet Gyerekházat Pély Község Önkormányzata és az Együtt Európáért Alapítvány konzorciumban valósítja meg.


Az Önkormányzat kötelezettségeihez és lehetőségeihez mérten támogatja a község lakóit, eleget téve alapszolgáltatási kötelezettségeinek, azonban ezeken felül, többletszolgáltatást (pl. házi gyermekorvos, baba-mama klub, prevenciós előadások) erőforrás híján már nem tud biztosítani, mellyel párhuzamosan a település egyre fokozódó leszakadása látszik.


A 2007 óta országos szervezetként működő Együtt Európáért Alapítvány egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy aktívan közreműködjön a jövő generációjának felnevelésében. Az Alapítvány korábbi informális nevelési, oktatási tevékenysége során jelentős számú hátrányos helyzetben élő gyereket, fiatalt, és fiatal szülőt vont már be sikerrel programjaiba.


A fejlesztendő Hevesi járásban fekvő Pély község, egyike az észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetűnek minősülő településének (LHH -105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet). Az LHH-s településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya a 2013. évi adatok alapján 64% volt. A jelenkori Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját, hogy egyre növekszik a mélyszegénységben élők száma, és területileg egyre koncentráltabb, így az onnan való kiszakadás egyre nehezebb. Ez egy többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik az alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő megélhetési zavarokban, és kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára is. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a generációkra történő átörökítés magas valószínűségét.

A Gyerekház létrejötte és megfelelő működése vissza nem térő lehetőség a szocio-kulturális hátrányok újtermelődésének megállítására, valamint a már meglévő, szülők által hordozott hátrányok kompenzálására. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása megállíthatja a további társadalmi leszakadást és utat mutathat egy megújult közösség létrehozása felé.


E célok elérése érdekében a 0-3 éves célcsoport számára koragyermekkori fejlesztést, és képesség-kibontakoztató foglalkozásokat teszünk lehetővé; továbbá biztosítjuk az eddig hiányzó házi gyermekorvosi rendelést.

Mélyszegénységben élő családok esetében visszatérő probléma, hogy az eltérő fejlődésű, fejlesztésre szoruló gyermekeket valamilyen oknál fogva (pl. utazási probléma) nem tudják, vagy nem akarják specialistához vinni, ezért a Gyerekház szolgáltatásai között biztosítjuk a szükség szerinti szakemberhez való hozzáférést és konzultációs lehetőséget.


A szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív jellegű programokat szervezünk, úgy, mint: gazdálkodási ismereteket bővítő témanapok, háztartásvezetést és háztáji gazdálkodást támogató klubfoglalkozások, álláskeresést, továbbtanulást elősegítő workshopok, valamint egészségfejlesztési és preventív előadások.


A pályázati Felhívás előírásainak elegét téve a Gyerekház délelőtti nyitva tartási ideje alatt a gyermekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezést biztosítunk, továbbá mosási, valamint tisztálkodási lehetőséget az arra rászoruló kisgyermeket nevelő családoknak.

Az Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány megfelelő pályázati tapasztalatokkal rendelkezik így a projektmenedzsmentben biztosított a megfelelő szakemberek rendelkezésre állása. A támogatást igénylő Önkormányzat a Gyerekház megfelelő működése érdekében, már annak elindítása előtt együttműködési megállapodások kötött a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, helyi szakemberekkel, valamint a térségi (hevesi) család- és gyermekvédelmi szolgálattal.A pélyi Biztos Kezdet Gyerekház célkitűzése a célcsoport személyiség, és komptenciafejlesztésén túl egy olyan inspiráló légkör kialakítása, ahová a helyiek szívesen és maguktól járnak, így tudjuk a lemorzsolódási arányt minimalizálni.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.29.


Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00157

logo